De aquarel "Markt te Arnhem" geschilderd door Jan de Beijer in 1741. Eigendom van het Rijksmuseum in Amsterdam objectnummer RP-T-1918-389.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het opschrijven van de eerste halssaecken. Aan de hand van procesdossiers wordt het verhaal van een halssaeck gereconstrueerd. Naast het verhaal zullen de bronnen in de vorm een transcriptie en verwijzing naar de originele stukken te vinden zijn. Daarnaast is het streven om bij elke halssaeck een podcast aflevering te maken, waarin we het veld in gaan om daar sporen of achtergronden terug te vinden.

Er zijn wel al één of meer spinoff afleveringen gemaakt in het kader van het project "Zandbanken in de Rijn" op landschaplopen.com. Deze afleveringen zijn te vinden als Historische Wandelingen en beschikbaar als podcast. In deze afleveringen staat echter de halssaeck niet centraal maar ligt de nadruk op het landschap.